Recente publicaties

Vijf vragen en vijf suggesties over het klimaat- en energiebeleid. Open brief een Jesse Klaver, politiek leider Groenlinks

Geachte heer Klaver, beste Jesse, Binnenkort zal de Tweede Kamer zich uitspreken over het Ontwerp Klimaatakkoord. Als betrokken burger gaat het klimaat- en energiebeleid mij zeer ter harte – ik heb een prachtige kleindochter van 6 jaar – en juist daarom maak ik me grote zorgen over dat beleid. Het Ontwerp Klimaatakkoord is het resultaat […]

Eindrapport raadplegen burgernetwerken Klimaatakkoord

          Klimaatakkoord 2018 – Maatschappelijke acceptatie en participatie  Het betrekken van burgernetwerken bij het tot stand komen van het nieuwe klimaatakkoord   Een burgerperspectief op het voorstel voor hoofdlijnen klimaatakkoord Het voorstel voor hoofdlijnen voor een nieuw klimaatakkoord is 10 juli gepresenteerd. Voorafgaand aan deze presentatie heeft het NPBO samen met het Klimaatavontuur in mei […]

Plannen en initiatieven

Het NPBO werkt op dit moment aan meerdere plannen en initiatieven. Klik op de rode link om meer informatie te krijgen over het plan of initiatief.

"Ontwikkelen van een methodiek om de kwaliteit van burgerparticipatie te beoordelen en het ontwerpen van een organisatie om die methodiek toe te passen"

Comissie Burgerparticipatie (lees meer)

"Ontwikkelen van een platform waar burgers, op basis van informatie en kennis, toekomstvisies ontwikkelen voor vraagstukken met significante ruimtelijke implicaties."

Burgerparlementen (lees meer)

"Opkomen voor de positie en belangen van burgers in de veelheid van plannen en initiatieven om te komen tot afspraken over burgerparticipatie in omgevingsprojecten"

Positie en belang omwonenden (lees meer)

"Ontwikkelen en aanbieden van cursussen/trainingen aan projectontwikkelaars en aan medewerkers van gemeenten, provincies en het Rijk"

Trainingen (lees meer)

"Ontwikkelen van een financieringsmechanisme voor een fonds waarop burgers een beroep kunnen doen als ze ondersteuning nodig hebben"

Financiering (lees meer)