Recente publicaties

Handboek “het werken met een Omgevingsraad”

Recentelijk heeft het NPBO samen met de NLVOW de ervaring met een Omgevings(advies)Raad beschreven in een handboek. Deze publicatie staat in het kader van de Green-Deal “Participatievan de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten” C-221 “Het inzetten van en werken met een Omgevingsraad” Deze versie zal nog worden omgezet naar een digitaal boek-formaat. In maart 2018 is […]

Vijf vragen en vijf suggesties over het klimaat- en energiebeleid. Open brief een Jesse Klaver, politiek leider Groenlinks

Geachte heer Klaver, beste Jesse, Binnenkort zal de Tweede Kamer zich uitspreken over het Ontwerp Klimaatakkoord. Als betrokken burger gaat het klimaat- en energiebeleid mij zeer ter harte – ik heb een prachtige kleindochter van 6 jaar – en juist daarom maak ik me grote zorgen over dat beleid. Het Ontwerp Klimaatakkoord is het resultaat […]

Plannen en initiatieven

Het NPBO werkt op dit moment aan meerdere plannen en initiatieven. Klik op de rode link om meer informatie te krijgen over het plan of initiatief.

"Ontwikkelen van een methodiek om de kwaliteit van burgerparticipatie te beoordelen en het ontwerpen van een organisatie om die methodiek toe te passen"

Comissie Burgerparticipatie (lees meer)

"Ontwikkelen van een platform waar burgers, op basis van informatie en kennis, toekomstvisies ontwikkelen voor vraagstukken met significante ruimtelijke implicaties."

Burgerparlementen (lees meer)

"Opkomen voor de positie en belangen van burgers in de veelheid van plannen en initiatieven om te komen tot afspraken over burgerparticipatie in omgevingsprojecten"

Positie en belang omwonenden (lees meer)

"Ontwikkelen en aanbieden van cursussen/trainingen aan projectontwikkelaars en aan medewerkers van gemeenten, provincies en het Rijk"

Trainingen (lees meer)

"Ontwikkelen van een financieringsmechanisme voor een fonds waarop burgers een beroep kunnen doen als ze ondersteuning nodig hebben"

Financiering (lees meer)