Wat is het NPBO?


Hiernaast de originele “participatieladder” van Sherry Arnstein uit 1969. Sindsdien is die ladder op tal van manieren uitgewerkt en aangepast, maar het fundamentele onderscheid van toen is nog net zo actueel als nu: wat burgerparticipatie wordt genoemd, is soms helemaal geen participatie; soms is wat burgerparticipatie wordt genoemd gewoon nep; en pas vanaf trede 6 is burgerparticipatie echt participeren: mee-beslissen en mee-verantwoordelijk zijn. Vanaf trede 6 hebben burgers een erkende positie en invloed. Het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid wil bereiken dat in ons land overheden en burgers voor omgevingsprojecten samen de stap zetten van trede 5 naar trede 6 – en hoger.