Organisatie

Qua rechtsvorm is het NPBO een stichting zonder winstoogmerk waarvan het bestuur is ingericht volgens het “raad van toezicht model”. Als directeur-bestuurder treedt op de heer Rob Rietveld;*. Voorzitter van de Raad van Toezicht is de heer Albert Koers;**. De overige leden van de de Raad van Toezicht zijn: Fon ten Thij, Eric Smaling en Jan Veltman.

Naast de Directie en Raad van Toezicht is/wordt er een Raad van Advies ingericht bestaande uit personen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de doelstellingen van het NPBO. In deze raad van Advies zitten nu: Herman Bröring (RUG), Eelco de Groot (TuDelft), Veronica ten Holder (commissie m.e.r.), Donald Pols (Milieudefentie), Marc Rijnveld (UvA), Gerrit Valk en Wendy Versteeg.

Het verwerven van financiering is prioriteit. Persoonlijk commitment en vrijwilligerswerk zijn essentieel in de pioniersfase, maar schieten te kort om de stap te zetten naar de professionele organisatie de het NPBO wil zijn.

 

* Rob Rietveld heeft een technische opleiding en is vanuit een ICT specialisme overgestapt naar een eigen onderneming om vervolgens enige jaren actief te zijn binnen vastgoed-ontwikkeling. De laatste jaren adviseert en begeleidt hij vanuit de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines omwonenden en gemeenten bij de realisatie van windparken. De rode draad in zijn leven en loopbaan was en is het besef dat mensen het samen moeten doen en dat de kunst is mensen zich met elkaar te laten verbinden.

** Tot zijn emeritaat was Albert Koers hoogleraar aan de juridische faculteit te Utrecht. Hij had diverse leeropdrachten was ook bestuurlijk actief als decaan van de faculteit en werkte een aantal jaren als organisatieadviseur. Zijn laatste functie was bij de KNAW als Executive Director van een internationaal samenwerkingsverband van academies van wetenschappen om VN organisaties te adviseren.  De rode draad in zijn leven en loopbaan was en is aandacht voor de kwaliteit van de relatie tussen overheid en burger.

 

Tweets van NPBO