Social Impact Assessment

De IFC norm hanteert naast een Milieu Effect Rapportage ook een Sociaal Effect Rapportage, een zogenomende Social Impact Assessment (SIA). De Milieu Effect Rapportage kennen we natuurlijk heel goed, maar de SIA, het zusje van de MER, kennen we nog niet in Nederland. De SIA wordt gezien als de manier om sociale risico’s en effecten, en de bijpassende mitigerende maatregelen, objectief met de omwonenden vast te stellen

De SIA richt zich op de omwonenden, we noemen dat de Getroffen Gemeenschappen. Indien nodig worden daar ook andere stakeholders zoals NGO’s bij uitgenodigd. 

Daarnaast is de norm het resultaat van een onderhandelingsproces met de private sector, maatschappelijke organisaties en overheden. De norm wordt dus breed gedragen, en dat is terecht, hij zit erg slim in elkaar. De norm biedt vooral een kader en principes, de precieze invulling kan worden ingevuld van project tot project.