Missiestatement

DOEL

  1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van burgerparticipatie bij plannen en projecten die gevolgen hebben voor de kwaliteit van de woon- en werkomgeving van burgers. Uitgangspunt daarbij is dat burgers zeggenschap hebben in de besluitvorming over dergelijke omgevingsprojecten.
  2. De Stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:
  • Het voeren van actie gericht op het tot stand brengen van wet- en regelgeving die burgers een wettelijk erkende rol en positie geven in de plan- en besluitvorming over de realisatie en exploitatie van omgevingsprojecten;
  • Het analyseren van en rapporteren over de kwaliteit van burgerparticipatie in het kader van concrete omgevingsprojecten en het op die basis opstellen van richtlijnen waaraan burgerparticipatie dient te voldoen; en
  • Het adviseren van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden over het inrichten van burgerparticipatie in het algemeen en het ondersteunen en begeleiden van concrete processen van burgerparticipatie.
  • De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel